برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

این روزها میخانه که پیدا نمیشود
کافه زده ام
کافه عاشقی،
برای خاطر محبوبم.
فقط نکته ای هست؛
و آن این است که...
اینجا هیچ شرابی نداریم که طمعش "یا زهرا" نباشد...
و هیچ جرعه ای نمی نوشیم که با "یا زهرا" همراه نیست...
همین...!

آخرين جرعه ها

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۰۳ آذر۲۳:۳۴

 

"زن" باید؛

پیر شود؛..

به پای شوهرش،

نه! به دست شوهرش...

........................................

پی نوشت: پایش را نگیر، دستش را بگیر...

عروج آسمانی | ۰۳ آذر ۹۲ ، ۲۳:۳۴