برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

این روزها میخانه که پیدا نمیشود
کافه زده ام
کافه عاشقی،
برای خاطر محبوبم.
فقط نکته ای هست؛
و آن این است که...
اینجا هیچ شرابی نداریم که طمعش "یا زهرا" نباشد...
و هیچ جرعه ای نمی نوشیم که با "یا زهرا" همراه نیست...
همین...!

برای خاطر محبوبم
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرين جرعه ها

۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

۰۷ اسفند۰۹:۰۹


شأن معشوق به جز خانه ی کسرایی نیست

"دلـــــ ـمـــن" در طلبش قابـــل کارآیی نیست

حالــــــم از حـــال خــــودم حـــال تهـــــوع دارد

این چــه حالی ست!، مهیـای پذیرایی نیست


عروج آسمانی | ۰۷ اسفند ۹۱ ، ۰۹:۰۹
۰۷ اسفند۰۸:۵۹
 

 

"خوشبخت" می شوی،

وقتی!

"خوشوقت" باشی.

 

 

عروج آسمانی | ۰۷ اسفند ۹۱ ، ۰۸:۵۹
۰۶ اسفند۱۴:۱۰

 

یک بار هم...

"نیامیدم"

مردانه بگویم:

"آمدم"

 

پ.ن: دستنوشته شهید جواد عنایتی
 

عروج آسمانی | ۰۶ اسفند ۹۱ ، ۱۴:۱۰
۰۶ اسفند۱۳:۳۰

 

 

"احساس مسئولیت برای آینده"

یعنی،

"یاد بگیر"

نه!...

"یاد بده"

 

عروج آسمانی | ۰۶ اسفند ۹۱ ، ۱۳:۳۰
۰۶ اسفند۱۳:۲۶


مرحوم آیت الله خوشوقت:

"عمل" مسئولین سازنده ی "ایمان" مردم است.


...شادی روحشون بلند صلوات...


عروج آسمانی | ۰۶ اسفند ۹۱ ، ۱۳:۲۶
۰۶ اسفند۱۳:۱۹


همــ مایه ی ایمـانی و شـــادی هستند

همـــ صـاحب "اخـلاق جهــادی" هستند

فعالـ ـترین، در عرصه ی فـ ر هـ نــ گ اند

افسوس که اهل "بی ســوادی" هستند


عروج آسمانی | ۰۶ اسفند ۹۱ ، ۱۳:۱۹