برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

این روزها میخانه که پیدا نمیشود
کافه زده ام
کافه عاشقی،
برای خاطر محبوبم.
فقط نکته ای هست؛
و آن این است که...
اینجا هیچ شرابی نداریم که طمعش "یا زهرا" نباشد...
و هیچ جرعه ای نمی نوشیم که با "یا زهرا" همراه نیست...
همین...!

آخرين جرعه ها

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

۰۷ آبان۲۳:۲۲

 

بعضی از سختی ها

 "مرد" می سازد...

بعضی ها، "پیرمرد"...

........................................

پی نوشت: امان از نارفیق و نامرد...

عروج آسمانی | ۰۷ آبان ۹۲ ، ۲۳:۲۲