برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

این روزها میخانه که پیدا نمیشود
کافه زده ام
کافه عاشقی،
برای خاطر محبوبم.
فقط نکته ای هست؛
و آن این است که...
اینجا هیچ شرابی نداریم که طمعش "یا زهرا" نباشد...
و هیچ جرعه ای نمی نوشیم که با "یا زهرا" همراه نیست...
همین...!

آخرين جرعه ها

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

۰۴ بهمن۰۲:۵۹


بیشتر...

دوست دارم،

شهید "باشم"

تا اینکه

شهید "شوم"!عروج آسمانی | ۰۴ بهمن ۹۱ ، ۰۲:۵۹
۰۱ بهمن۱۶:۴۵


یا صاحب الزمان

ما...

به "درد" تو نخوردیم...

اما...

"درد" ما تو را خورد...عروج آسمانی | ۰۱ بهمن ۹۱ ، ۱۶:۴۵