برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

این روزها میخانه که پیدا نمیشود
کافه زده ام
کافه عاشقی،
برای خاطر محبوبم.
فقط نکته ای هست؛
و آن این است که...
اینجا هیچ شرابی نداریم که طمعش "یا زهرا" نباشد...
و هیچ جرعه ای نمی نوشیم که با "یا زهرا" همراه نیست...
همین...!

آخرين جرعه ها

۱ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۰ دی۲۱:۳۳

 

"چه کسی گفته:«خنده بر هر درد بی درمان دواست».!؟

باید اشکی جاری شود...

"نام حسین درد دوا می کند"...

........................................

پی نوشت: روز محشر که همه گریانند...اشک ریزان حسین خندانند

عروج آسمانی | ۱۰ دی ۹۲ ، ۲۱:۳۳