برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

این روزها میخانه که پیدا نمیشود
کافه زده ام
کافه عاشقی،
برای خاطر محبوبم.
فقط نکته ای هست؛
و آن این است که...
اینجا هیچ شرابی نداریم که طمعش "یا زهرا" نباشد...
و هیچ جرعه ای نمی نوشیم که با "یا زهرا" همراه نیست...
همین...!

آخرين جرعه ها

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۹ خرداد۰۳:۲۰

 

خدایا...

احساس میکنم؛ دارد به تنم سنگینی می کند؛

نمیخواهی برش داری؟!

"جانم" را می گویم

........................................

پی نوشت: از من بگیر هر آنچه تو را از من، او می کند...

عروج آسمانی | ۲۹ خرداد ۹۳ ، ۰۳:۲۰
۱۵ خرداد۰۰:۱۴

 

"شانه" ات کجاست؟!

خدایا!

می خواهم حرفهایم را "گریه" کنم...

........................................

پی نوشت: بعضی اوقات، شانه ها صبورترین سنگ صبور می شوند... خصوصا" لحظات "بغض"

عروج آسمانی | ۱۵ خرداد ۹۳ ، ۰۰:۱۴