برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

این روزها میخانه که پیدا نمیشود
کافه زده ام
کافه عاشقی،
برای خاطر محبوبم.
فقط نکته ای هست؛
و آن این است که...
اینجا هیچ شرابی نداریم که طمعش "یا زهرا" نباشد...
و هیچ جرعه ای نمی نوشیم که با "یا زهرا" همراه نیست...
همین...!

آخرين جرعه ها

۱۱ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۳۱ تیر۱۴:۴۴

 

مطلوبم خداست؛

اما خرما هم میخواهم...

دارم میروم "خانه امام حسن (ع)"

...........................................

پی نوشت: به پاس کرامتت؛ خداوند، 15 شب قبل و بعد از میلادت را میهمانی میگیرد.

عروج آسمانی | ۳۱ تیر ۹۲ ، ۱۴:۴۴
۲۹ تیر۱۹:۳۷

 

من پسرم!

تا ایمانم دریده نشود؛

چادرم را محکم گرفته ام!

چادر حیایم را می گویم.

 

عروج آسمانی | ۲۹ تیر ۹۲ ، ۱۹:۳۷
۲۹ تیر۱۹:۳۴

 

کسی هست

دعایمان می کند

وگرنه!

در راه نبودیم...!

...........................................

پی نوشت: خدایا! از حسنات من (مهدی) بکاه و گناهان این امت را ببخش.

عروج آسمانی | ۲۹ تیر ۹۲ ، ۱۹:۳۴
۲۹ تیر۱۳:۵۷

 

داوود نبی(ع)؛

آهن سخت را نرم میکرد...

داوود آل محمد(ص)،

دلم! در گناه سرسخت شده؛

دلم را نرم میکنی؟!...

...........................................

پی نوشت: سوره مبارکه سبأ / آیه شریفه دهم

عروج آسمانی | ۲۹ تیر ۹۲ ، ۱۳:۵۷
۲۹ تیر۱۳:۴۹

 

داوود نبی(ع)؛

زبان حیوانات را می دانست...

داوود آل محمد(ص)،

حرفی بگویم؟!....

زبان گنهکاران را می دانی؟!

...........................................

پی نوشت: داوود آل محمد (ص)، یکی از القاب امام زمان(عج) است.

عروج آسمانی | ۲۹ تیر ۹۲ ، ۱۳:۴۹
۲۸ تیر۰۲:۱۳

 

اگر "عوضی ها"،

عوضشان دعا شود؛

عوض می شود...

...........................................

پی نوشت: فرمود: با زبانی دعا کنید که با آن گناه نکردید....

عروج آسمانی | ۲۸ تیر ۹۲ ، ۰۲:۱۳
۲۸ تیر۰۲:۰۶

 

این روزها

"چشمانم آب نمیخورد"...

خیر سرش روزه دارست،

من...

دارم "نابود" میشوم!

...........................................

پی نوشت: من به چشمان پر از اشک دعا محتاجم

عروج آسمانی | ۲۸ تیر ۹۲ ، ۰۲:۰۶
۲۸ تیر۰۱:۵۱

 

خوب است...

به گناهت می نگری،

"Caps Lock"ت

روشن باشد!

...........................................

پی نوشت: بعضی اوقات "بزرگ بینی" هم خوب میشود...

عروج آسمانی | ۲۸ تیر ۹۲ ، ۰۱:۵۱
۲۴ تیر۱۶:۰۳

 

خدایا!

این شبها...

دارم برایت دست بلند میکنم،

لا اقل! نشانی بده،

بدانم! مرا می بینی

...........................................

پی نوشت: لااقل اشک مناجات مرا پس بدهید...

 

عروج آسمانی | ۲۴ تیر ۹۲ ، ۱۶:۰۳
۲۴ تیر۱۵:۵۳

 

کار من نیست؛

به دست آوردن دلت.

اما...

می توانم یادگاری بنویسم:

"از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند"

...........................................

پی نوشت: نه زبان رسای تسبیح دارم، نه دستهای بزرگ، نه گوش سامع، چشمانم اما هر از چند گاهی چیزهای خوبی می بیند، که شاید نوشته اند:

دیدم "همه جا" بر در و دیوار حریمت

جایی ننوشته است "گنه کار" نیاید

عروج آسمانی | ۲۴ تیر ۹۲ ، ۱۵:۵۳
۲۴ تیر۱۵:۳۷

 

دستهای "شیطان" را بسته اند،

اما "من"،

همچنان آزادم...!

اینجا هم به حسابم نمی آورند!

...........................................

پی نوشت: ستّار العیوب را ننوشتم، برای دلگرمی... آی بنده!

عروج آسمانی | ۲۴ تیر ۹۲ ، ۱۵:۳۷