برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

برای خاطر محبوبم

چند جرعه عشق با طعم "یا زهرا"...

این روزها میخانه که پیدا نمیشود
کافه زده ام
کافه عاشقی،
برای خاطر محبوبم.
فقط نکته ای هست؛
و آن این است که...
اینجا هیچ شرابی نداریم که طمعش "یا زهرا" نباشد...
و هیچ جرعه ای نمی نوشیم که با "یا زهرا" همراه نیست...
همین...!

برای خاطر محبوبم
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرين جرعه ها

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۷ خرداد۱۳:۴۱
 

نه تنی را می خواهم...

نه تن ها را...

و نه تن را...

.

.

.

من تنها "وصل" می خواهم...

 

....................................................

پی نوشت: همین!...

عروج آسمانی | ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۳:۴۱
۰۷ خرداد۰۴:۴۷

 

هم "خـــدا" را

می خواهم

هم "خـــرما" را

نمی خواهم

....................................................

پی نوشت: خدا شیرین تر است...

عروج آسمانی | ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۰۴:۴۷
۰۷ خرداد۰۰:۰۸

 

آن شب...نمی دانم!

من ضریح را در آغوش گرفتم

یا ضریح مرا...

 

........................................

پی نوشت: گفت می خواهی برو اما بمانی بهتر است...

عروج آسمانی | ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۰۰:۰۸
۰۶ خرداد۱۶:۲۵
 

"طــو"

ضمیر هفتم است؛

مثل حس ششم...

فرقش اینجاست

که "طــو" را فقط برای "تــو" آفریده اند!!!

 

 

........................................

پی نوشت: فقت خودط را می خواهم...

عروج آسمانی | ۰۶ خرداد ۹۴ ، ۱۶:۲۵
۰۴ خرداد۱۶:۲۶
 

"خشبختی من

پیدا کردن "طـــــــــو"

از میان این همه ضمیر بود؛

 

........................................

پی نوشت: "طــو" ضمیر هفتم است، مثل حس ششم

عروج آسمانی | ۰۴ خرداد ۹۴ ، ۱۶:۲۶